2021.09.24
Nordic Swan
Blauer Engel
Francia öko-címke
Osztrák öko-címke
Más nemzeti öko-címkék
Egyéb jelölésekElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

Az osztrák öko-címke – Das Österreichische Umweltzeichen


A címke és a tanúsító rendszer története

Az osztrák öko-címkét 1990-ben a Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft – BMFLUW, a továbbiakban: Minisztérium) kezdeményezésére alapították.

A címkét Friedensreich Hundertwasser tervezte amelynek mind a színes, mind a fekete-fehér változatai védjegyoltalom alatt állnak. A címke szimbolikusan ötvözi a föld, a víz, a levegő és a természet kapcsolatát: középpontban a Föld, melyet beborítanak a színes fák és a felirat Umweltzeichen (környezetbarát védjegy).

Az öko-címkével megjelölt termékek a teljes életciklusuk (erőforrásfelhasználás, gyártás, használat, hulladékká válás) során „kíméletesen” fogyasztják a szűkösen rendelkezésre álló természeti erőforrásokat. Ezek a termékek egy felülvizsgálaton esnek át, ahol szigorú minőségi és környezeti kritériumoknak kell megfelelniük. A független vizsgálóintézmények szakvéleménye alapján az öko-címkével jelölt termékek magas minőségi és környezetvédelmi követelményeket teljesítenek.


Minősítési feltételrendszerek kidolgozása

1. Környezetpolitikai okokból, cégek, szervezetek kezdeményezésére, javaslataira a különböző termékcsoportok feltételrendszereiről a Minisztérium egy előzetes tanulmányt készít a termékcsoportok kidolgozására.
2. A tervezet átkerül az Öko-címke Tanácsadó Testülethez („Beirat Umweltzeichen”), majd javaslataival kibővülve újra a Minisztériumhoz, mely megállapítja, hogy a következő munkaperiódusban mely feltételrendszerek kerüljenek kidolgozásra.
3. A döntéshez segítséget nyújt az előzetes tanulmány, mely a következőket tartalmazza:

 • A vizsgált termékek környezeti problémái.
 • Speciális termékjellemzők (mennyiség, forgalmazás, előállítási mód…)
 • A lehetséges termékcsoportok
 • Optimális esetben a környezetterhelés mértéke
 • A várható címkehasználók száma


4. A termékcsoportok kidolgozása a tanulmányban leírtak segítségével történik egy arra kijelölt szakbizottságban. A bizottság a Fogyasztótájékoztatási Egyesület (Verein für Konsumenteninformation – VKI) vezetésével működik, munkájában részt vesznek a konkrét szakma képviselői, különböző környezetvédelmi szervezetek, a Minisztérium szakmai apparátusa és a Környezetvédelmi Iroda (Umweltbundesamt - UBA).
5. A kidolgozásnál felhasználják az EU öko-címke meglévő kritériumait, átveszik az EU dokumentumok anyagait, és bizonyos termékeknél a teljes tartalmi megegyezőség is előfordulhat.
6. Mindezek után történik a termékcsoportok előterjesztése, figyelembe véve a szakbizottság ajánlását, a „Beirat Umweltzeichen” szervhez, és ha az illetékes Ügyosztály szakmai állásfoglalását megadja, akkor a Minisztérium kihirdeti az új feltételrendszert.Pályázás és védjegyhasználati szabályok

Az osztrák öko-címke kérelmezője lehet természetes vagy jogi személy, feltéve, hogy a gyártó- vagy forgalmazási helye az EU-n belül van. Jelenleg 44 termékkategóriában lehet pályázni a védjegy elnyerésére.
1. A megszerzésére irányuló kérelmet a Fogyasztótájékoztatási Egyesülethez (Verein für Konsumenteninformation – VKI) kell benyújtani. A kérelmező vállalatok egy független, képesített vizsgálóállomást kérnek fel termékeik, illetve szolgáltatásaik felülvizsgálására.

A kérelemhez csatolni kell:

 • A cég neve, székhelye és a gyártóhely címe
 • A működési engedély fénymásolata
 • A termék elnevezése, leírása
 • Leírni, hogy milyen módon és hol lenne feltüntetve az öko-címke
 • Dokumentumokkal bizonyítani, hogy a termék, szolgáltatás a jogi előírásoknak (a vonatkozó biztonsági, egészségügyi, címkehasználati… előírásoknak) megfelel. A technikai színvonal pedig legalább az akkori technika állását teljesíti.
 • Hiteles dokumentumokkal bizonyítani, hogy a termék, szolgáltatás kielégíti a gyártó ország hatályos környezetvédelmi előírásait
 • Szakvélemény benyújtása, hogy a termék, szolgáltatás a termékcsoportok követelményeit teljesíti

2. Ha a termék teljesíti az előírt kritériumokat, akkor a Minisztérium egy 1 éves címkehasználati szerződést köt a vállalattal. A szerződés tartalmazza a címkét használó jogait és kötelezettségeit, különösen a kritériumok betartását és a reklámozási feltételeket. További szabályozás, hogy a Minisztérium átmenetileg vagy tartósan tilthatja a címkehasználat kiadását, pl. téves vizsgálati vélemény, vagy szerződésellenes magatartás esetén.
3. A vállalat befizeti az éves címkehasználati díjat a Környezetgazdálkodási Műszaki Iroda (Technisches Büro HAUER Umweltwirtschaft – TBH) részére. A díj a megjelölt termék éves forgalmi adatai alapján kerül meghatározásra.


A különböző szakmákra kiadhatnak speciális szabályokat is. A Minisztérium figyelembe veszi az adott termék sajátosságait, és ez alapján dolgozza ki a díjfizetési konstrukciót.

A címkehasználat meghosszabbítását leghamarabb 6, legkésőbb 2 hónappal kezdeményezhetik a lejárat előtt. Ha a feltételrendszerben nem történt változás, akkor újabb egy évvel meghosszabbítja a szerződést a Minisztérium, anélkül, hogy felülvizsgálnák azt (Természetesen az éves díj megfizetése mellett). A szerződő fél kötelezettsége ez esetben, hogy a kérdéses terméken, vagy szolgáltatáson az utolsó felülvizsgálat óta változás nem történt. Ha változás történt, akkor a változott paraméterekről szakvéleményt kell kérni, hogy megfelelnek-e a feltételrendszereknek.

Minden 3. évben kötelező egy új szakvélemény készíttetése.

A kritériumok betartását egy független szerv ellenőrzi, és bizonyos időközönként a felülvizsgálatot is elvégzi. Ha megállapítják, hogy az előírásokat megszegték, vagy visszaéltek a jelhasználattal, akkor a Minisztérium a címkehasználatot tartósan vagy törvényes állapot visszaállításáig megvonhatja. Sőt a védjegy- és a versenytörvény előírása alapján (pl.: tisztességtelen piaci magatartás) eljárást is kezdeményezhet.

A címkehasználat átmeneti tiltásához vezethet:

 • A termék, szolgáltatás már nem teljesíti az feltételrendszer követelményeit
 • A kérelemhez csatolt dokumentumok tévesek vagy hamisak voltak
 • A kérelemben ismertetett anyagtartalom téves volt
 • Az öko-címke használata visszaéléshez vezet (pl.: reklámokban), más termékekre, szolgáltatásokra használják
 • A címkehasználati díjat nem fizették ki teljesen
 • Az ellenőrzést tudatosan akadályozták, késleltettékhttp://www.umweltzeichen.at/


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON