2021.09.24
Pályázati tájékoztató
Termékcsoport minősítési kritériumok
Az Európai Unió öko-címke rendelete
Öko-címkét nyert gyártók és termékeikElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

Termékcsoport minősítési kritériumok

A pályázható termékcsoportok pályázati tájékoztatói és pályázati feltételrendszerei

 

Az Európai Unió öko-címkéjére pályázható termékcsoportok száma folyamatosan bővül, jelenleg 32 termékcsoportban ökocímkére pályázni.

 

A termékcsoportok Pályázati tájékoztatójának általános "A" fejezete magyar nyelven itt olvasható!

Tisztítószerek:

Általános tisztítószerek és szaniter helyiségek tisztításához használt tisztítószerek pályázati tájékoztatója

      Általános tisztítószerek és szaniter helyiségek tisztításához használt tisztítószerek pályázati kritériumak

Gépi mosogatószerek pályázati tájékoztatója

   Gépi mosogatószerek pályázati kritériuma

Kézi mosogatószerek pályázati tájékoztatója

     Kézi mosogatószerek pályázati kritériuma

 Mosogatószerk automata mosogatógépekhez és ipari, intézményi felhasználásra- pályázati tájékoztató 

       Mosogatószerk automata mosogatógépekhez, ipari és intézményi felhasználásra pályázati kritérium

 Gépi mosószerek pályázati tájékoztatója

     Mosószerek pályázati kritériuma

Ipari és intézményi mosószerek pályázati tájékoztatója

    Ipari és intézményi mosószerek pályázati kritériuma

  Leöblítendő kozmetikai termékek pályázati tájékoztatója

     Leöblítendő kozmetikai termékek pályázati kritériuma

Készülékek:

Lámpák pályázati tájékoztatója

    Lámpák pályázati kritériuma

Személyi számítógépek pályázati tájékoztatója

    Személyi számítógépek pályázati kritériuma

Hordozható számítógépek pályázati tájékoztatója

    Hordozható számítógépek pályázati kritériuma

 Televíziók pályázati tájékoztatója

      Televíziók pályázati kritériuma

     

       Képkezelő berendezések pályázati kritériuma

Hőszivattyúk pályázati tájékoztatója

     Hőszivattyúk pályázati kritériuma

       

  Melegvíz-üzemű fűtőberendezések pályázati tájékoztatója 

       Melegvíz-üzemű fűtőberendezések pályázati kritériuma 

Papírtermékek:

Másolópapírok és grafikai papírok pályázati tájékoztatója      

     Másolópapírok és grafikai papírok pályázati kritériuma

Az egészségügyi és háztartási papírtermékek pályázati tájékoztatója

     Egészségügyi és háztartási papírtermékek pályázati kritériuma                                             

A nyomtatott papírok pályázati tájékoztatója

     A nyomtatott papírok pályázati kritériuma

  Újságnyomópapír termékek kritérium pályázati tájékoztatója   

      Újságnyomópapír termékek kritériuma

    

   Feldolgozott papírtermékek pályázati kritériuma

Otthon és kert:

Az ágybetétek pályázati tájékoztatója

   Ágybetétek pályázati kritériuma

Kemény butkolatok pályázati tájékoztatója

   Kemény burkolatok pályázati kritériuma

Textil padlóborítók pályázati tájékoztatója

    Textil padlóborítók pályázati kritériuma

Fa padlóburkolók pályázati tájékoztatója  

     Fa padlóburkolók pályázati kritériuma 

  Bel- és kültéri festékek pályázati tájékoztatója

     Beltéri és kültéri festékek pályázati kritériuma

  Fabútorok pályázati tájékoztatója 

    Fabútorok pályázati kritériuma

Táptalajok pályázati tájékozta

    Táptalajok pályázati kritériuma

Talajjavítók pályázati tájékoztatója

     Talajjavítók pályázati kritériuma 

 

 Ruházat:

Lábbelik pályázati tájékoztatója

    Lábbelik pályázati kritériuma

Textiltermékek pályázati tájékoztatója

     Textil termékek pályázati kritériuma

 Turizmus:

Kempingek pályázati tájékoztatója

    Kempingek pályázati kritériuma

Idegenforgalmi szálláshelyek pályázati tájékoztatója

    Idegenforgalmi szálláshelyek pályázati kritériuma

Kenőanyagok:

Kenőanyagok pályázati tájékoztatója

      Kenőanyagok pályázati kritériuma

  

A termékcsoportokkal kapcsolatos legújabb információkért látogassa meg az alábbi weboldalt!


 Pályázatot csak érvényben lévő kritérium rendszerekre lehet beadni. Nézzük meg, hogyan is történik ezeknek a minősítési kritériumoknak a kidolgozása! 

Minősítési kritériumok kidolgozása 

Új öko-címke termékcsoport kritérium kidolgozását és a régi kritériumok felülvizsgálatát az EU Bizottság, a tagállamok, az illetékes testületek és az adott termékcsoportban érdekelt felek kezdeményezhetik, és állhatnak a munka élére. A Bizottság honlapján elérhető formanyomtatvány  kitöltésével és megküldésével lehet kezdeményezni  új termékcsoport kritérium kidolgozását. Az érdekelt szervezeteknek -mint az ipar és a szolgáltatók, szakmai szövetségek, szakszervezetek, kereskedők, környezetvédő csoportok és fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőinek,- igazolniuk kell szakmai hozzáértésüket és semlegességüket.

 

Amennyiben több információt szeretne megtudni a folyamatban lévő kritérium fejlesztésekről vagy részt kívánna venni a folyamatban lévő fejlesztésekben, úgy, kérjük, látogasson el a Bizottság háttérintézménye, a  Joint Research Centre oldalára.

 


A kritériumok kidolgozása során az alábbi dokumentumok készülnek el:

 • Előzetes jelentés,
 • Kritérium tervezet,
 • Technikai jelentés a tervezet alátámasztására, 
 • Zárójelentés,
 • Kézikönyv a pályázók és az illetékes testületek részére,
 • Kézikönyv a közbeszerzési hatóságok részére.

Az egyes jelentések részletes tartalmi követelményeit a 66/2009/EK rendelet I Melléklete foglalja össze.

 


 A kritérium tervezetek elkészítése során figyelembe vett legfőbb szempontok:

 • a termékcsoport legmeghatározóbb környezeti hatásai, 
 • a piacon kapható termékek közül a legjobb 10-20% környezetvédelmi teljesítményű termékek,
 • életciklus elemzés és annak számszerűsített környezetvédelmi értékei,
 • a veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel való cseréje,
 • piaci térnyerés várható alakulása, a konzultációs eljárásbanminden érdekelt fél véleménye, észrevétele,
 • közösségi jogszabályok és politikák,
 • nemzeti ökocímke kritériumok,
 • a becsült tesztköltségek. 

 A kritériumok elfogadásának folyamata:

A megbízott vezető illetékes testület ill. az érdekelt csoport felelős a fejlesztésért, amelynek során  legalább két alkalommal munkacsoport egyeztetést tart, és folyamatosan konzultál a tagországok illetékes testületeiből és az érdekelt szervezetek EU-szintű képviselőiből álló Európai Unió Ökocímkézési Tanácsával (EUEB). 

A kritérium tervezetét először az EUEB-nek kell elfogadnia, ezt követően terjeszti be a Bizottság a Regulatory Committee elé.

A Regulatory Committee -amelynek tagjai a tagországok környezetvédelmi kormányzati képviselői,- szavazással dönt a kritérium jóváhagyásáról.

A Regulatory Committee által jóváhagyott kritériumokat -a Tanács (Council) egyetértése esetén,- Bizottsági Határozat formájában teszik közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, az Official Journal-ban.

Ezt követően lehet pályázatot benyújtani az adott termékcsoportban.

A kritériumokat maximum öt éves időtartamra fogadják el.

 


 Életciklus-elemzés

A termékcsoportok kritériumok kidolgozásakor meghatározó elem – a Rendelet előírása alapján – a termékek életciklus-elemzése. Az életciklus-elemzés  (angolul: Life-Cycle Assessment, LCA) öko-címkézéssel kapcsolatos legfőbb tulajdonságai:

 • lehetővé teszi, hogy a termékeket a funkcióik alapján összehasonlítsák;
 • érzékelteti a termék egész élet útjából származó környezeti hatások, valamint a piaci változások és a technológiai fejlesztések közti kapcsolatot;
 • a megalapozott környezeti kritériumok segítségével a pályázat során megkívánt adatok mennyiségét csökkenti.

Az életciklus-elemzés valamely termék, folyamat vagy tevékenység környezetterhelésének értékelése az alkalmazott anyagok, a felhasznált energia, illetve a környezetbe kibocsátott szennyezés/hulladék azonosításával és mértékük számszerűsítésével; az említett energia, anyagok és környezetbe történő kibocsátás hatásainak értékelése; a környezetvédelmi fejlesztések megvalósítási lehetőségeinek azonosítása és értékelése. Az értékelés magába foglalja a termék, gyártási folyamat vagy tevékenység teljes életciklusát, beleértve a nyersanyagok előállítását és feldolgozását; a gyártást, szállítást és értékesítést, a termék felhasználását, újrahasználatát, karbantartását, újrafeldolgozását és a keletkező hulladék kezelését.

 Az életciklus-elemzés alábbi fő tulajdonságait kell aláhúzni a jelentőségük alapján:

 • a termék funkcióját helyezi a középpontba;
 • minden környezeti hatást a vizsgált funkcióhoz vagy funkciókhoz kötődően vizsgál;
 • magába foglalja a termék életciklusának valamennyi szakaszát, amelyek együttesen alkotják a termékrendszert;
 • átfogó eszköz, amelynek célja az összes lényeges környezeti hatás elemzése a termék teljes életciklusa alatt;
 • modellezve közelíti meg a termékrendszert: formalizált elemzési módszereket és magas szintű matematikai szoftvereket alkalmaz;
 • elsősorban kvantitatív elemzés;
 • olyan tudományos módszer, amely törekszik arra, hogy a lehető legobjektívebb és legátláthatóbb legyen;
 • szigorú eljárási rend szerint kell elvégezni a tanulmány megfelelő színvonalának biztosítása érdekében. Ez tartalmazza az adatok megbízhatóságát, pontosságát, forrásuk ellenőrzését, az adatok reprezentatív voltát, valamint az életciklus-elemzés irányelveinek megfelelő alkalmazását.

Tehát az életciklus-elemzés főként a számszerűsíthető információkra, adatokra koncentrál. Azokban az esetekben, amikor a környezeti terhelés nem számszerűsíthető, kvalitatív információk alapján kell meghozni a döntést. Fontos kihangsúlyozni, hogy az életciklus-elemzés a döntéshozásnak csak egy eszköze.


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON