2021.09.24
Pályázati tájékoztató
Termékcsoport minősítési kritériumok
Az Európai Unió öko-címke rendelete
Öko-címkét nyert gyártók és termékeikElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

Az Európai Unió pályázati tájékoztatója

A részletes magyar nyelvű pályázati tájékoztató ITT tölthető le!

Az alábbi oldalon azon vállalatok számára kívánunk bővebb információt nyújtani, melyek pályázni szeretnének az EU ökocímke megszerzésére, de még nem tudják hogyan induljanak el és kihez forduljanak. 

Magyarországon a 83/2003. (VI. 7.) Kormány rendelet értelmében a közösségi öko-címkével kapcsolatos feladatokat ellátásáért a környezetvédelemért felelős minisztérium (Minisztérium)  a felelős, amely a feladatát a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (Társaság) és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által felkért Értékelő és Minősítő Bizottság (ÉMB) közreműködésével látja el. 

Az Uniós öko-címke megszerzésének lépései

 A kérelem benyújtása

Az öko-címke megszerzésére olyan Magyarországon, vagy Magyarországon is gyártott termékekkel lehet pályázni, amelyekre elfogadott EU feltételrendszer van, és amelyek megfelelnek az adott termékcsoportra vonatkozó kritériumoknak. Az Európán kívül gyártott termékek esetében azon termékkel lehet pályázni, melyeket Magyarországon is forgalomba hoznak.

Pályázatot az adott termékcsoporthoz tartozó termékek gyártói, szolgáltatói, forgalmazói és importőrei nyújthatnak be.

Az uniós ökocímke odaítélésének folyamata a következők szerint zajlik:

 

Pályázati szándék esetén a pályázati adatlapért (Application Form) a Társasághoz kell fordulni. A pályázati adatlapok termékcsoportonként tartalmazzák a pályázó és a termék részletes adatait, valamint azokat az előírásokat, amelyeknek megfelelően kell bizonyítani a termék kritériumoknak való megfelelőségét.

A pályázatot, amely cégszerűen aláírt pályázati adatlapból és a dokumentációból áll, postán vagy személyesen lehet benyújtani a Társasághoz, amely jogosult a pályázatban megadott adatok ellenőrzésére.

  A pályázat befogadása és értékelése

A Társaság nyilvántartásba veszi a befogadott pályázatot és egyedi pályázati azonosító számmal látja el.  A pályázó a továbbiakban a rendszerrel kapcsolatos minden esetben ezt a számot használja.

A Társaság ellenőrzi, hogy a pályázat teljes-e, majd megvizsgálja, hogy a pályázat kielégíti-e a termékcsoportra vonatkozó kritériumokat és a vizsgálatokkal és tanúsításokkal kapcsolatos követelményeket, valamint, hogy a pályázó befizette-e a kérelmezési díjat. A kritériumban meghatározott dokumentumokat korrekten tartalmazó pályázat elbírálásának időtartama a pályázat befogadásától számított két hónap. A vizsgálati eljárásokkal és a tanúsítással kapcsolatos költségeket a pályázó köteles viselni.

Az értékelés során a Társaság a gyártó telephelyét, minőségbiztosítási rendszerét vagy termelési folyamatát is megvizsgálhatja, és termékvizsgálatokat is végeztethet. Ezek alapján a Társaság pályázati értékelést és döntési javaslatot készít a Minisztérium felé, mely alapján a Minisztérium dönt az öko-címke odaítélésről.

  Az ökocímke megszerzése és szerződéskötés

A Minisztérium pozitív döntése esetén a Társaság szerződést köt a pályázóval és a Minisztérium és a Társaság is közzéteszi a honlapján az ökocímke viselésére jogosult pályázókat és termékeiket.

Az öko-címkét nyert termék bekerül az Európai Bizottság nyilvántartásába és megjelenik a honlapján is. Ezek után az öko-címke használati joga az egész unióban érvényes. A szerződésnek megfelelően az öko-címke használója feltüntetheti a logót a terméken és használhatja hirdetésekben és terméktájékoztatókban is.

A szerződés legfeljebb a termék kritériumrendszerének érvényességi idejéig köthető meg, amely általában 3-5 év. A címkehasználók a kritériumrendszer felülvizsgálata után, az újonnan felállított követelményeknek való megfelelés igazolása esetén meghosszabbíthatják szerződésüket. A pályázó – a védjeggyel ellátott termék forgalma alapján – negyedévenként védjegyhasználati díjat köteles fizetni.

  A megfelelés ellenőrzése

A Társaság vagy az általa megbízott szervezet az öko-címke elnyerését követően is ellenőrzi, hogy a termék folyamatosan megfelel-e a feltételrendszernek. Előzetes bejelentés alapján tanúsító auditálást végez a gyártó minősítő rendszerének vizsgálatára, vagy látogatást szervez a telephelyen a gyártási eljárás vizsgálatára. Az öko-címke használó köteles az ellenőrzések biztosítására és a kapcsolódó költségek fedezésére. Az ellenőrző eljárás egyszerűsödik, ha a pályázó rendelkezik tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel (például ISO), és tanúsított beszállítókkal dolgozik.

A szerződésben vállalt kötelezettségek be nem tartása esetén a Minisztérium a Társaság javaslata alapján visszavonhatja az öko-címke használati jogot.

Az EU öko-címke megszerzésével kapcsolatos díjak

Az uniós öko-címke díja a kérelmezési és az éves díjon alapszik. Az éves díjak esetében az EU ökocímke rendelete minimális és maximális összeget határoz meg. A Magyarországon alkalmazott díjtételeket a csatolt táblázatban mutatjuk be.

Fontos szem előtt tartani, hogy a fenti díjak nem tartalmazzák a vizsgálati költségeket és a Társaság által végzett ellenőrzés (ezen belül a helyszíni látogatás) költségeit, amelyeket szintén a pályázónak kell fedezni. A pályázónak azt is figyelembe kell vennie, hogy az öko-címke használata más költségekkel is jár, mint például a vizsgálati eredményekre vonatkozó független tanúsítványok megszerzése.


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON