2021.09.24
29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet
A tanúsító rendszert működtető szervezet
Új minősítési feltételrendszerek kidolgozása
A minősítés menete
Költségek
Nevezési ürlap
Minősítési feltételrendszerek
Környezetbarát termékekElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

A védjegyhasználat költségei a vállalatok számára

A Pályázó védjegyhasználattal kapcsolatos költségeit számla ellenében a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-nek (Szervezet) a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10400126-01201149 számú számlájára kell utalni.

Nevezési díj
A minősítő eljárás lefolytatásának költségeihez való hozzájárulásként a pályázat beadásával egyidejűleg nevezési díjat kell fizetni a Szervezet részére.
- A nevezési díj összege: 150.000 Ft. + 12 % ÁFA
- A védjegyhasználati jog hosszabbítása: 100.000,- Ft + 12 % ÁFA.
A nevezési díj befizetésének igazolását a pályázathoz csatolni kell.
Sikertelen pályázat esetén a Pályázó a nevezési díjat nem kapja vissza.

Szakértői vizsgálat költsége
A pályázat szakértői értékelését a Szervezet saját költségére végezteti el.
A minősítési feltételrendszerben szereplő vizsgálati eredmények (laboratóriumi, hatósági, stb.) dokumentálása a Pályázó feladata.

Védjegyhasználati díj
A védjegyhasználati díj a környezetbarát védjegyet használó termék forgalmából származó nettó árbevételnek és az azokból kihelyezett áruhitelek tárgyévben befolyt időarányosan járó kamatainak 2 ezreléke, de legalább évi 120.000 Ft (30.000 Ft/negyedév).

Azon védjegyhasználók, akik egyéb környezetvédelmi kedvezményben nem részesülnek (pl. termékdíj kedvezmény, környezetvédelmi alapon élvezett vámkedvezmény stb.) és a környezetbarát termék forgalmukból származó nettó árbevételük meghaladja az 1 milliárd forintot, a következő táblázat szerint csökkentett védjegyhasználati díjat fizetnek:

Nettó árbevétel
( milliárd Ft) 

Védjegyhasználati díj (‰)

1,0 – ig 

2; de min. 30 eFt/negyedév

1,0 – tól 10 – ig 

1

10,0 –tól 20 – ig 

0,5

20 feletti rész után 

0

 A védjegyhasználati díjat negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig kell befizetni.

 


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON