2021.09.24
29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet
A tanúsító rendszert működtető szervezet
Új minősítési feltételrendszerek kidolgozása
A minősítés menete
Költségek
Nevezési ürlap
Minősítési feltételrendszerek
Környezetbarát termékekElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

A környezetbarát védjegyek megszerzésének a folyamata

A környezetbarát termék minősítés megszerzésének folyamata a következő:

1.      a környezetbarát védjegyet megszerezni kívánó vállalat (Pályázó) benyújtja pályázatát a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-hez (Szervezet) és befizeti az eljárási díjat;

2.      a Szervezet elkészítteti a szakértői értékelést;

3.      a Szervezet döntési javaslatot készít az FM minisztere számára;

4.      az FM miniszter döntést hoz a védjegyhasználati jog elnyeréséről;

5.      a pályázat elfogadása esetén a Szervezet szerződést köt a pályázóval;

6.      a védjegyhasználati jog elnyerésének közzététele az FM és a Szervezet hivatalos honlapján.

Ezek után a pályázó a védjegyhasználati szerződésben meghatározott feltételekkel (díjak befizetése, nyilvánosság biztosítása, stb.) termékein feltünteti és használja az öko-címkét. A védjegy használati joga legfeljebb a minősítési feltételek érvényességi idejéig, de legalább 1 év időtartamra nyerhető el. A védjegyhasználati időtartam lejárta után az eljárás a mindenkor érvényes minősítési feltételek szerint ismételhető.


A minősítésben való részvétel feltételei

A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére.

Azokban a termékcsoportokban és szolgáltatásokban  lehet pályázatot benyújtani, amelyekre kidolgozott minősítési feltételrendszer áll rendelkezésre, amely a Szervezet és az FM ökocímke honlapján található .

A pályázatnak meg kell felelnie a vonatkozó minősítési feltételrendszerben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek.

Minden termékre külön pályázatot kell beadni. (Azonos anyagi minőségű és összetételű, de különböző méretű termékek közös pályázatban is beadhatók.)

A pályázati dokumentáció részei:

- kitöltött nevezési űrlap;

- a nevezési űrlapon megnevezett mellékletek;

- a minősítési feltételrendszerben megnevezett beadványok;

- a forgalmazói hálózat ismertetése, az egyes kereskedői egységek (ahol a termék kapható) címe, telefonszáma;

- a Szervezet által kért egyedi szakmai információk.

Tartalmi követelmények

A terméknek vagy szolgáltatásnak meg kell felelniük a vonatkozó minősítési követelményeknek. Ennek bizonyítására a Pályázó által beadott dokumentumok (és esetleg a Pályázó költségére elvégzett kiegészítő vizsgálatok) szolgálnak.

 


A védjegyhasználat feltételei

A nyertes Pályázóval a Szervezet védjegyhasználati szerződést köt. A szerződésben a következő fontosabb tételek szerepelnek:

 • a védjegyhasználat időtartama;
 • a minősítési követelményeknek való folyamatos megfelelés;
 • a védjegyhasználatra vonatkozó kikötések;
 • a Szervezet képviselőjének vagy megbízottjának ellenőrzési joga a védjegyhasználati szerződés betartására vonatkozóan;
 • a védjegyhasználati díj fizetésének részletei;
 • nyilvánosságra hozható egyedi adatok;
 • a védjegy méretarányának, színének és használatának meghatározása;
 • a védjegyhasználó egyeztetési kötelezettsége a hirdetéseivel kapcsolatban;
 • a vásárlói tájékoztató környezetvédelmi fejezetének tartalmára vonatkozó részletek;
 • a védjegyhasználati jogot szerzett termék fényképének (esetleg mintadarabjának) átadása a Szervezet részére;
 • a szerződésszegés következményei.

A pályázat értékelésének folyamata:

 


Nyilvánosság

A nyertes Pályázó a környezeti tudat fejlesztése és saját versenypozíciójának javítása érdekében – a védjegyhasználati időn belül – forgalomba hozott termékein, a velük kapcsolatos tájékoztatóban, vagy reklámban jogosult a védjegyet használni, és azzal a termék előnyös környezeti tulajdonságaira hivatkozni.

Az FM és a Szervezet hivatalos honlapján közzé teszi a nyertes Pályázók listáját, felsorolja a védjegyhasználati jogot nyert termékeket, illetve közli a minőség-tanúsítással kapcsolatos fontosabb információkat.

A környezetbarát termékek forgalmazása során a fogyasztó részére (üzlethelyiségben vagy másutt) kiállított mintaterméken a védjegyet fel kell tüntetni.


Garancia

A Szervezet a beadott pályázatban szereplő egyedi információkat bizalmas adatként kezeli, a nyertes pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, amelyekhez a Pályázó hozzájárulását adja.


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON