2021.09.24
29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet
A tanúsító rendszert működtető szervezet
Új minősítési feltételrendszerek kidolgozása
A minősítés menete
Költségek
Nevezési ürlap
Minősítési feltételrendszerek
Környezetbarát termékekElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

Az új termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételrendszerek meghatározásának a folyamata

1. Új termék- vagy szolgáltatás-csoportnak a minősítő rendszerbe való bevonását (azaz új feltételrendszer kidolgozását) bárki kezdeményezheti.

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (Szervezet) felé megküldendő  javaslatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) A lakosság vagy civil szervezet részéről érkező javaslat tartalmazzon írásos ismertetést:

- a termék használati funkciójáról;

- a javasolt terméknek a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyított környezetvédelmi szempontú előnyeiről, amelyek alkalmassá teszik azt a környezetbarát jelzés használatára.

b) A gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, szakmai szervezetek, illetve állami intézmények részéről érkező javaslat tartalmazzon írásban megfogalmazott, átfogó értékelést:

- a termék használati funkciójáról;

- a javasolt terméknek a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyított környezetvédelmi szempontú előnyeiről, amelyek alkalmassá teszik azt a környezetbarát jelzés használatára;

- a nyersanyag- és energiafelhasználás környezetvédelmi kérdéseiről a javasolt termék előállítása során;

- az energia-fogyasztásról és környezeti hatásokról (ahol szükséges és lehetséges) a termék felhasználási életciklusában;

- a hulladékká váló termék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozó környezeti információkról.

(Vizsgálandó környezeti hatások: környezeti biztonság, energiatakarékosság, a környezetbe történő kibocsátások, a hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentése, az ökoszisztémák és az ózonréteg védelme, a levegő, a víz és a talaj védelme).

A rendszer elemzését a világon általánosan elterjedt - azonos rendeltetésű - termékekkel, szolgáltatásokkal összehasonlítva kell elvégezni, részletezve azt, hogy a javaslatban szereplő feladatra milyen általános megoldások vannak, azoknak melyek a hátrányos környezeti hatásai, és ezzel szemben a “környezetbarátnak” feltételezett megoldás milyen előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkezhet a teljes életút vizsgálata alapján.

2. A javaslatokat a Szervezet az Értékelő és Minősítő Bizottság elé terjeszti.

3. Az Értékelő és Minősítő Bizottság támogatása esetén a Szervezet szakértők és szakmai szövetségek bevonásával elkészíti a háttérismertető szakértői értékeléssel alátámasztott minősítési feltételrendszer tervezetet és azt jóváhagyásra – a miniszter egyetértésével – a Bizottság elé terjeszti.

4. Az Értékelő és Minősítő Bizottság dönt az új feltételrendszerről.

5. A kritérium elfogadása esetén a Szervezet és a Minisztérium honlapján megjelenítésre kerül az új feltételrendszer.

Új termékcsoport minősítési feltételrendszer kidolgozásának folyamatábrája:


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON