2021.09.24
29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet
A tanúsító rendszert működtető szervezet
Új minősítési feltételrendszerek kidolgozása
A minősítés menete
Költségek
Nevezési ürlap
Minősítési feltételrendszerek
Környezetbarát termékekElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

A tanúsító rendszert működtető szervezet

 Földművelésügyi Minisztérium

Feladatai:

 • a minősítő rendszer stratégiájának meghatározása;
 • a minősítő rendszer jogszabályi hátterének biztosítása;
 • a termékkritériumok meghatározásánál a minisztérium szakmai elvárásainak érvényre juttatása;
 • a működtető szervezet, a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. szakmai irányítása, ellenőrzése;
 • az Értékelő és Minősítő Bizottság tagjainak felkérése;
 • döntés a védjegy-használat elnyeréséről;
 • az EU öko-címke minősítő rendszer és a nemzeti rendszer közötti koordináció és kooperáció biztosítása.
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.

 Elérhetősége:

 Cím: 1027 Budapest, Lipthay u. 5.

 Tel.: (36-1) 336-1156, Fax: (36-1) 336-1157

 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu

 Web: www.kornyezetbarat-termek.hu

 Feladatai:

 • a minősítő-tanúsító rendszer működésének szervezése;
 • a minősítési feltételek tervezetének kidolgozása, a szakmai szövetségek véleménynyilvánításának biztosításával, és a miniszter egyetértésének kikérésével,
 • az Értékelő és Minősítő Bizottság összehívása, döntéseinek előkészítése;
 • minősítési feltételrendszer tervezetek és szakértői háttéranyagaik kidolgozása;
 • a Bizottság titkársági teendőinek ellátása;
 • a minősítési feltételrendszerek megjelentetése a honlapján;
 • a pályázat elkészítéséhez szükséges konzultáció biztosítása;
 • a pályázatok szakértői értékelésének, minősítésének elkészítése és döntési javaslat kidolgozása a miniszter részére;
 • a nyertes pályázóval a védjegyhasználati szerződés megkötése;
 • a védjegyhasználatra kötött szerződés teljesítésének ellenőrzése;
 • szerződésszegés esetén a védjegyhasználati jog visszavonása; vagy felfüggesztése,
 • a minősítő-tanúsító rendszerrel kapcsolatos információk rendszeres közzététele a honlapján;
 • nyilvántartás vezetése a védjegyhasználatra jogosultakról;
 • a környezetbarát termékminősítő rendszerrel kapcsolatos népszerűsítő tevékenység szervezése, végzése;
 • a rendszer működéséhez szükséges jogszabályok véleményezése.

 Értékelő és Minősítő Bizottság

Feladatai:

 • az új termékcsoportokra vonatkozó javaslatok véleményezése, értékelése;
 • a minősítési feltételek meghatározása, elfogadása;
 • a minősítési feltételek 5 évente történő felülvizsgálata;
 • közösségi öko-címkével kapcsolatos véleményező, javaslattevő feladatok ellátásában való közreműködés;

 Tagja:

o az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője,

 o   az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium egészségügyért felelős képviselője,

 o   az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium közbeszerzésért felelős képviselője,

 o   az iparügyekért és turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium iparügyekért és a turizmusért felelős képviselője,

 o   a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium földügyért felelős képviselője,

 o   a környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős képviselője,

 o   a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője,

 o   a Magyar Tudományos Akadémia képviselője,

 o   a Nemzeti Akkreditáló Testületnek a terméktanúsítást végző szervezetek akkreditálásáért felelős képviselője,

 o   a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének képviselője,

 o   az Országos Kereskedelmi Szövetség képviselője,

 o   az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület képviselője,

 o   a környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek országos találkozója által delegált képviselő,

 o   a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának képviselője, valamint

 o   a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. képviselője.

Pályázó

Feladatai:

 • pályázat benyújtása a Szervezethez;
 • nevezési díj befizetése;
 • az esetleg szükséges hiányzó vizsgálatok elkészíttetése;
 • a védjegyjogosultság elnyerése esetén szerződéskötés a Szervezettel;
 • a feltételrendszernek megfelelő termékminőség folyamatos biztosítása;
 • a forgalomtól függő védjegyhasználati díj fizetése.
Szakértők, akkreditált laborok, intézmények
 
 • a Szervezet felkérésére szakmai háttéranyagok és a feltételrendszerek szakmai tervezetének kidolgozása;
 • a pályázó és a Szervezet felkérésére a pályázatok megfelelőségét igazoló laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, szakértői értékelések készítése, az érvényben lévő minősítési kritériumok szerint;
 • a Szervezet felkérésére részvétel a védjegyhasználat ellenőrzésében.

 


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON