2021.09.24
Az öko-címke rendszerek célja
Védjegyhasználóknak nyújtott előnyök
Az öko-címke a fogyasztók szemszögébőlElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

A környezetbarát minősítő-tanusító rendszerek célja

Napjainkban egyre égetőbbé válnak a környezet károsításával kapcsolatos problémák megoldására irányuló erőfeszítések. A levegő, a vizek, a talaj szennyezése, a hulladékok keletkezésének és veszélyességének a csökkentése, megfelelő ártalmatlanításuk olyan feladatokat jelentenek, melyek elvégzéséhez minden lehetséges eszközt alkalmaznunk kell.

 Ezen környezeti változások jelentős részét az ipari termelési folyamatok okozzák, melyeket viszont nagy mértékben az adott társadalom fogyasztási szokásai is befolyásolnak. Megfigyelhető, hogy az utóbbi években egyre több nemzetközi szervezet a termelési folyamatokon kívül a fogyasztási szokások környezetre gyakorolt hatásaival is elkezdett foglalkozni. Ma már nyilvánvaló, hogy a termékek és szolgáltatások fogyasztói által nap mint nap hozott vásárlói döntések rendkívül nagy hatással vannak környezetünk állapotára és ezért kiemelten fontos a környezettudatos fogyasztás népszerűsítése és elterjesztése.

 A környezettudatos vásárlói döntések meghozatalához azonban sokszor hiányzik a megfelelő ismeretanyag, amelynek segítségével a vásárló a hasonló funkciót betöltő termékek vagy szolgáltatások közül az előnyösebb környezeti tulajdonságokkal rendelkezőt választhatja. Az öko-címkék létrehozásának elsődleges célja a fogyasztók megfelelő, könnyen érthető és elérhető információkkal való ellátása és a környezeti tudatosság erősítése volt. Ily módon kitűnő eszközei a környezettudatos fogyasztás népszerűsítésének és elterjesztésének.

 A környezettudatos termékek iránti kereslet az egyik legfontosabb hajtóerő a vállalatok számára termékeik “zöldebbé tételében”, termékeik/szolgáltatásaik környezeti teljesítményének javításában. A tanúsított termékek előnyben részesítésével a fogyasztók piaci nyomást tudnak gyakorolni a vállalatokra a környezetet kevésbé igénybevevő, kisebb anyag- és energiaigényű, és kisebb környezetterheléssel járó technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztésére ösztönözve azokat.

 Az öko-címke rendszerek meghatározó eleme, hogy a termékek környezetbarát minősítése és ezzel együtt az öko-címkék használata önkéntes. Bevezetésük és alkalmazásuk nem a hagyományos hatósági előírásokra alapuló (command and control) szabályozási elveken nyugszik, hanem a pozitív környezeti magatartást jutalmazza. A vállalatok piaci és környezeti politikájukat egyaránt mérlegelve, maguk dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni a környezetbarát védjegyek rendszerében.

A környezetbarát védjegyek ezért az állandó piaci fejlődés motorjainak számítanak azáltal, hogy jelenlétükkel elősegítik a környezetet kevésbé veszélyeztető termékek és szolgáltatások megismerését és elterjedését.

 

 


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON