Egyéb jelölések

Fontos megemlíteni, hogy a termékeken, szolgáltatásokon található címkék nem mindegyike környezetbarát védjegy, öko-címke. A hivatalos nemzeti és regionális környezetbarát címkék, mint pl. a Magyar Környezetbarát Védjegy, vagy a Nordic Swan mellett megtalálhatók más, regionálisan vagy akár világviszonylatban is elfogadott jelölések, melyek a termék egy bizonyos tulajdonságát hangsúlyozzák ki, például az energiatakarékosságát.

Ezek mellett megtalálhatók még a gyártók, szolgáltatók által valamely önkéntes vállalásra utaló önállóan megfogalmazott nyilatkozatok. A Nemzetközi Szabványügyi Testület ezeket az önkéntesen vállalt nyilatkozatokat a II-es típus kategóriába sorolja, melyekkel a ISO 14021:1999: Környezeti címkék és nyilatkozatok – Önállóan megfogalmazott környezeti kijelentés – II. típusú környezeti címkézés szabvány foglalkozik. Ez a szabvány egy dokumentumban egyesíti az ISO 14021, ISO 14022 és az ISO 14023 szabványok korábbi változatait. A szabvány a termelő vagy kereskedő szervezet által önállóan, a termékek és szolgáltatások környezeti hatásaival kapcsolatosan megfogalmazott szakkifejezésekről, szimbólumokról, valamint tesztelési és tanúsítási módszerekről ad útmutatást, melyeket a környezeti címkék és nyilatkozatok esetében alkalmaznak.

Mindezek mellett olyan szimbólumok is megtalálhatók a termékek vagy azok csomagolásán, melyek könnyen megtéveszthetik a nem kellően tájékozott vásárlókat. Ezek gyakran széles körben ismertek, de nem minden esetben vannak összefüggésben a termék vagy szolgáltatás környezeti teljesítményével, tehát nem számítanak öko-címkének. Az alábbiakban bemutatunk néhány ilyen jelölést.


Környezetvédelemmel kapcsolatos címkék

TCO1992, TCO’95, TCO'99

A TCO1992, TCO'95 és TCO'99 címkék a számítógépek monitorain láthatóak, azt igazolva, hogy a számítógép megfelel a szigorú munkaegészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek, valamint hogy annak energia fogyasztása alacsonyabb, mint más hasonló termékeké. A TCO1992, TCO'95 és TCO'99 címkék tanúsító szervezete a Svéd Értelmiségiek Szövetsége, a TCO. A TCO'99 tanúsításánál alkalmazott módszerek valamelyest szigorúbbak, mint a korábbi TCO1992 és TCO'95 kritériumai.

http://www.nemko.no/s_environmental/tco_info.html

 

 

Az Energia csillag – Energy Star

Az Energy Star programot az Egyesült Államok Környezetvédelmi Szervezete vezette be 1992 júniusában. A program az energiatakarékos irodai berendezések kifejlesztését igyekszik elősegíteni. A programban való részvétel önkéntes és első sorban az ipar és az Egyesült Államok Környezetvédelmi Minisztériuma (EPA) közti partneri kapcsolaton alapul. Az Egyesült Államokban a kormányzati intézmények csak ilyen emblémával ellátott számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat vásárolhatnak. Mára az Energy Star-ral jelölhető termékek köre más termékekre is kibővült, mint pl. a légkondicionálókra vagy más irodai berendezésekre is.

http://www.energystar.gov

 

 

Az Európai Unió energia-címkéje

A 92/75/EEC számú EU direktíva kötelezi a háztartási gépek gyártóit, hogy tüntessék fel termékeiken azok energia és anyagfelhasználását, az Európai Unió energiafelhasználásra vonatkozó emblémájának segítségével. Az energia címke hűtőszekrényekre, fagyasztóládákra, ezek kombinációjára, mosógépekre, szárítókra és ezek kombinációjára, mosogatógépekre, sütőkre, vízmelegítőkre, világítóeszközökre és légkondicionáló berendezésekre vonatkozik. A címkén a következő adatok szerepelnek: márkanév, a modell típusa, energiafogyasztás összehasonlítva az azonos kategóriába tartozó termékekkel, valamint a termék zajkibocsátása. Az energia fogyasztást „A”-tól „G”–ig terjedő osztályozási skálán sorolják be, ahol az “A” kategória a leghatékonyabb, tehát legjobb, a “G” kategória pedig a legkevésbé hatékony termékeket jelöli.

A 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról a bizottság 1994. január 21-i 94/2/EK irányelve rendelkezik, melyet a 2003. július 3-án elfogadott 2003/66/EK irányelv módosított. A módosítás oka  az „A” energiahatékonysági osztályba sorolt berendezések piaci részesedése gyors ütemű növekedése. Ennek következtében szükségessé vált két további energiahatékonysági osztály bevezetése, „A+” és „A++” megjelöléssel, átmeneti megoldásként arra az időszakra, amíg az energiafogyasztás címkézési rendszerének teljes felülvizsgálata megtörténik. Az új irányelv a korábbi „A”-tól „G”–ig terjedő osztályozási skálát két új, szigorúbb követelményeket támasztó kategóriával az „A+” és az „A++” kategóriával bővíti ki. Az embléma jelölése alapján az “A++” kategória a leghatékonyabb, tehát legjobb, a “G” kategória pedig a legkevésbé hatékony termékeket jelöli.

Magyarországon az energia címke terén is megtörtént a jogharmonizáció és rendeletek szabályozzák a 92/75 irányelvben szereplő termékcsoportokat. Magyarországon, rendeleti előírás szerint, a kombinált mosó és szárító gépeken, mosógépeken, háztartási izzókon, háztartási hűtőszekrényeken és fagyasztókon kell feltüntetni ezt a címkét. A Magyarországon használatos energia címke megegyezik az Uniós címkével azzal a különbséggel, hogy az Európai öko-címke mellett a hazai környezetbarát védjegyet is fel kell tüntetni rajta.

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en

http://www.ens.dk/sw2364.asp

 

 

Az Ausztrál energia címke

Az Ausztrál energia címkét, az Energy Rating Label-t, 1986-ban vezették be. Mára a legtöbb ausztrál államban kötelező a címke használata a hűtők, fagyasztók, mosógépek, szárítók, mosogatógépek és légkondicionáló berendezések érékesítése folyamán. Tehát vásárláskor a fogyasztó össze tudja hasonlítani a különböző márkájú termékek energiafogyasztását. A címke az adott terméknek a várható éves energiafogyasztásáról is felvilágosítást ad.

http://www.energyrating.gov.au

 

  

Az ausztrál üzemanyag-címke

Ausztráliában 2001. január elsejétől, törvényi előírás alapján, értékesítéskor minden új gépkocsi szélvédőjén jelölni kell a gépkocsi üzemanyag-fogyasztását. A címke azt mutatja, hogy a kocsi hány liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren, városi környezetben. A címkén található információkat az ausztrál szabványoknak megfelelő körülmények között vizsgálják.

http://www.greenhouse.gov.au/fuellabel/consumers.html

 

Az Energy 2000 címke

Az Energy 2000 címke egy svájci kezdeményezés eredménye, melyet már a német, holland és svéd kormány is adaptált. 1990. szeptember 23.-án a svájciak megszavaztak egy az energia hatékonyságról és a megújuló energiákról, valamint egy tíz éves atomerőmű építési tilalomról szóló alkotmánykiegészítést. Ez a lépés egy egyedülálló energia politika kiépítéséhez vezetett.

http://www.admin.ch

 


A gyártók által önállóan megfogalmazott környezeti címkék és nyilatkozatok

A Ricoh újrahasznosítási címkéje

Annak érdekében, hogy termékeit kedvező környezeti teljesítményük alapján a többi hasonló terméktől meg lehessen különböztetni, a Ricoh Group saját emblémát vezetett be. Az embléma azt hivatott jelölni, hogy a termék megfelel a cég újrahasznosítási szabványainak: például, hogy a terméket legalább 40 tömegszázalékban újrahasznosított anyagokból állították elő, valamint, hogy a termék legalább 90%-ka újrahasznosítható a Ricoh újrahasznosítási rendszerében.

http://www.ricoh.co.jp/ecology/e-/label/index.html

 


NEM környezetvédelmi jelölések

A Zöld Pont (Der Grüne Punkt)

A Grüne Punkt példaértékű hulladékhasznosító kezdeményezésnek indult 1991-ben az akkori NSZK-ban. A Zöld Pont azt jelenti, hogy a gyártó szerződést kötött egy arra szakosodott céggel a csomagolási hulladék elszállítására, de nem utal a termék környezetbarát voltára!

Ma már nemzetközi hálózatként működik a Zöld Pont International, mely jelenleg 20 országban működik. Tíz Uniós országban és az Uniós tagjelölt országok közül Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban, Törökországban és Cipruson állítottak fel ilyen begyűjtő,

válogató és újrahasznosító rendszereket. Magyarországon ez az újrahasznosítási tevékenységet az Öko-Pannon Kht. szervezi, mely 2001 Áprilisában szerezte meg a Zöld Pont védjegy használati jogát.

Sajnos ez a rendszer nem ösztönöz sem a szelektív hulladékgyűjtésre, sem a csomagolóanyag mennyiségének csökkentésére. Ez a jelzés NEM öko-címke, nem jelenti azt, hogy a jelölt termék környezeti tulajdonságai jobbak mint a hasonló funkciót betöltő termékek, csupán annyit, hogy a termelő szerződéses viszonyban áll hulladék begyűjtőjével.

http://www.gruener-punkt.de

http://www.okopannon.hu/

 

 

A Möbius hurok újrahasznosítási szimbólum

A Möbius hurok újrahasznosítási szimbólum nem a jelölt termék jellemzőit hivatott kihangsúlyozni, csupán azt jelöli, hogy az adott termék bizonyos feltételek teljesülése esetén –a szelektív hulladékgyűjtési rendszer alkalmazásával – újrahasznosítható. Ez a lehetőség viszont csak akkor valósulhat meg, ha megfelelő hulladékhasznosítási rendszer működik ezeknek a hulladékoknak a begyűjtésére és hasznosítására. Tehát a szimbólum nem a termék előnyös környezeti tulajdonságait jelöli, csak egy lehetőséget, ebből kifolyólag nem sorolható az öko-címkék közé.

 

Responsible Care

Az American Chemistry Council 1988-ban bocsátotta ki a Responsible Care, vagy magyarul Gondos bánásmódnak nevezett, programját a lakossági aggodalmak kezelésére. A Responsible Care programon keresztül a tagvállalatok vállalják, hogy folyamatosan törekednek a vállalat környezeti teljesítményének a javítására. A programban való részvétel, elveinek elfogadása kötelező az American Chemistry Council tagsághoz. A program szimbóluma tehát nem sorolható az öko-címkék közé.

www.responsiblecare.comVissza