2023.01.30
Nordic Swan
Blauer Engel
Francia öko-címke
Osztrák öko-címke
Más nemzeti öko-címkék
Egyéb jelölésekElérhetőségek
info@vm.gov.hu
Oldaltérkép

A Nordic Swan öko-címke

 

A címke és a tanúsító rendszer története

1989 őszén a skandináv államokban működő Északi Miniszterek Tanácsa (Nordic Council of Ministers) vezette be az egész északi régióra (Norvégia, Svédország, Finnország, Izland és Dánia) érvényes Nordic Swan (magyarul: Északi Hattyú) elnevezésű öko-címkézési rendszert. Ez a rendszer volt az első, több nemzetet is magába foglaló öko-címkézési rendszer. A Nordic Swan létrehozásának egyik fő célja az öko-címkék egyre bővülő választékából adódó zűrzavar megszüntetése, a címkézési rendszerek harmonizációja volt.

A Nordic Swan öko-címkézési rendszerben a nemzeti illetékes testületek látják el az adminisztratív teendőket, melyeket az Északi Öko-címkézési Testület (Nordic Ecolabelling Board) koordinál.

Norvégiában a nemzeti illetékes testület, mint alapítvány működik, míg Svédországban, Finnországban, és Dániában az öko-címkézési testületek a nemzeti szabványügyi hivatal részeként működnek. Izlandon a program a Környezetvédelmi Minisztérium keretein belül folytatja tevékenységét.

A Nordic Swan öko-címke egy repülő hattyút szimbolizáló embléma, melyhez kiegészítő szövegek kapcsolódnak. A kör alakú címke felső peremén az "északi környezetvédelmi címke" felirat látható az adott országnak megfelelő nyelven. A címke alatt található felirat szövegét a termékre vonatkozó feltételrendszer írja elő. A Nordic Swan öko-címkézési rendelet előírása alapján a feliratnak fekete, a címkének padig fehér és zöld (bizonyos esetekben fekete-fehér) színűnek kell lennie.


Minősítési feltételek

A Nordic Swan öko-címke feltételrendszerét máig több, mint 60 termékcsoportra kidolgozták ki és kb. 670 termék szerezte meg az megkülönböztető jelzést. 

Új minősítési feltételrendszerek kidolgozására minden érdekelt fél javaslatot tehet. A javaslatokat a nemzeti testületek regisztrálják és jelentik a testület vezetőségi ülésének. Az illetékes nemzeti testület értékeli és rangsorolja a beérkezett javaslatokat.

A rangsor alapján az Északi Öko-címkézési Testület választja ki a termékcsoportot és dönti el, hogy mely tagország testületét bízza meg az előkészítő tanulmány elkészítésével. A tanulmány elkészítésében minden tagország képviselője részt vesz.

A tanulmány a következő kérdésekre tér ki:

  • a termékkel kapcsolatos környezet hatások és elérhető környezeti javulás;
  • a fogyasztói igények és érdekek érvényesítése;
  • a termék és annak piacának elemzése;
  • a termelők, forgalmazók érdekei/motiválása az öko-címke használatára;
  • a kidolgozandó feltételrendszerek kulcs követelményei;
  • összefoglalás (javaslat követelmények kidolgozására, a termékcsoport pontos behatárolása és meghatározása).

Az Északi Öko-címkézési Testület egy szakértői csoportot nevez ki a nemzeti testületek segítésére a termékcsoportok kidolgozásában. A szakértői csoport az adott iparág, valamint fogyasztói és környezetvédelmi szervezetek képviselőiből áll.

Az elkészített kritérium-tervezetet átvizsgálásra megküldik az északi régió nemzeti öko-címkézési testületeinek.

A feltételrendszer-tervezetről szóló döntést a nemzeti illetékes testületek konszenzussal hozzák meg. A szervezetek kérhetik a feltételrendszer módosítását vagy elfogadhatják azt.

Módosítás esetén a témafelelős nemzeti illetékes testület beépíti a javaslatokat a rendszerbe.

A tervezet elfogadása esetén a témafelelős nemzeti testület pontosítja a feltételrendszert és eljuttatja a dokumentumokat a tagországok nemzeti testületeihez.

A feltételrendszerek általában három évig érvényesek, miután a változó technológiai feltételek és tudásanyag figyelembe vételével felülvizsgálják őket.


Pályázás és védjegyhasználati szabályok

A címke megszerzéséhez az északi régió tagországaiból származó pályázó az adott ország nemzeti illetékes testületéhez nyújtja be a pályázatát. A nem tagországból származó pályázó annak az országnak a nemzeti illetékes testületéhez nyújthatja be a pályázatát, ahol az adott feltételrendszert kidolgozták.

Pályázatot csak érvényes feltételrendszerrel rendelkező termékcsoportra lehet benyújtani. A pályázatnak alaki megkötése nincs. A pályázat egy általános kérdéseket tartalmazó adatlapból áll, melyhez a pályázó csatolja a feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat. A feltételek teljesülését független laboratóriumokban vizsgálják.

Ha a termék megfelel az elvárt kritériumoknak, az adott ország illetékes testülete megadja az engedélyt a Nordic Swan öko-címke használatára.

A védjegy megszerzésével a gyártó jogosultságot szerez annak a többi tagországban történő használatára is, de azt csak külön regisztrációs díj ellenében használhatja az egyes tagországokban.

A védjegyhasználati jog érvényessége az adott kritérium érvényességi idejétől függ. Ha a kritériumokban változás történik, újabb pályázatot kell beadni. Ha a kritériumok érvényességét változtatás nélkül fogadják el nem szükséges újabb pályázat benyújtása.

A címkét a terméken és annak csomagolásán lehet feltüntetni. Minden egyes engedélyhez egy hatjegyű azonosító szám tartozik, amit a címkével együtt fel kell tüntetni.

A feltételek teljesülésének ellenőrzésére és az esetleges nem megfelelőségek feltárására az illetékes testület bizonyos időközönként helyszíni szemlét tarthat a védjegyhasználónál. Súlyos nem megfelelőségek vagy esetleges visszaélés esetén a védjegyhasználati jogot visszavonják.


További információ:

www.svanen.nu 

www.sfs.fi/ymparist/index.html

 

 


Belső kereső
Hírek

A Földművelésügyi Minisztérium a COOP Hungary üzletlánccal új mintaprojektet indított útjára

A MOL NYRT. környezetbarát termék minősítést nyert!

A Zrinyi Nyomda Zrt. elnyerte az ökocímkét termékeire

Öko-címke linkek

Az EU hivatalos Öko-címke honlapja

A Világ Öko-címkézési Hálózatának honlapja (GEN, Global Ecolabelling Network)

Ausztrália energia emblémája

TCO Environmental Labelling Scheme

Energy Star (USA) honlapja

Általános információs adatbázis a termékcímkézésről

Öko-címke honlap, Ausztria

Öko-címke honlap, Franciaország (AFNOR)

Svéd bio-termék címke honlapja

Öko-címke honlap, Svédország (Északi Hattyú)

Öko-címke honlap, Németország (Kék Angyal)

Letölthető anyagok

kbarát pálytáj

okocímke pálytáj

Környezetbarát nap-2014

83/2003. (VI. 7.) Korm. rend.

782/2013/EU Bizottsági rendelet a díjakról

Nyomtatott papír ökocímke kritériuma

Ökocímke pályázati tájékoztató

Zöld Közbeszerzés Konferencia programja

66/2010/EK rendelet az uniós ökocímkéről

29-1997 (VIII. 29.) KTM rendelet-a környezetbarát jelzés használatának feltételeiről

Kézikönyv a zöld közbeszerzésről

Útmutató életciklus-elemzéshez

Az Integrált termékpolitika Zöld könyve

Nevezési űrlap

IPP press report

Argon NEtON