A német öko-címke, a “ Der Blauer Engel”

A címke és a tanúsító rendszer története

A német “Der Blauer Engel” (magyarul: kék angyal) a legrégebben létrehozott címke a termékek és szolgáltatások környezettel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos minősítésére. A “kék angyal” kifejezés nem hivatalos megnevezése az emblémának, de a köznyelvben így vált ismertté. A "kék angyal" átvette az ENSZ Környezetvédelmi Programjának emblémáját.

A belügyminiszter és a környezetvédelmi miniszter kezdeményezésére 1977-ben vezették be a termékek és szolgáltatások pozitív környezeti tulajdonságainak megkülönbözetésére, önkéntes piaci, környezetpolitikai szabályozó eszközként.

A "kék angyal" magán a terméken vagy szolgáltatáson jelenik meg, vagy – jellemzően a szolgáltatások esetében – a bemutatótermi plakáton. A címke az alábbi három alap részből tevődik össze:

  1. Az Egyesült Nemzetek környezetvédelmi emblémája, amely egy karjait kitáró, kék női alakot formál, mely egy babérkoszorús kék gyűrűvel van körülvéve.
  2. A körbefutó felirat – “Környezetvédelmi címke, mert …” – a termék vagy szolgáltatás legjellemzőbb környezetbarát tulajdonságait emeli ki.
  3. A kör alakú embléma alsó részén hivatkozás található a független Környezetbarát Védjegy Zsűrire (JU), melynek feladata a “környezetbarát termék” termékcsoportok kiválasztása és az egyedi csoportokra vonatkozó feltételrendszerek elfogadásával kapcsolatos döntéshozatal.

A címke tulajdonosa a Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Reaktorbiztonsági Minisztérium (BMA).

 


Minősítési feltételek

1977 óta a tanúsított termékek és szolgáltatások száma jelentősen megnőtt. Ma több mint 90 termékkategóriában van lehetőség a védjegy elnyerésére. A feltételrendszerek érvényességi ideje rendszerint 3 év.

A “kék angyal” rendszerben a minősítési feltételrendszer kidolgozására minden érdekelt fél javaslatot tehet. Az új termékcsoportra vonatkozó javaslatok kiértékelését, a minősítési kritériumok kidolgozását, a meglévő feltételrendszerek felülvizsgálatát a Környezetvédelmi Hivatal (Umweltbundesamt) végzi. A független Környezetbarát Védjegy Zsűri (Jury Umweltzeichen) dönt a javaslatok elfogadásáról az egyes termékcsoportok kiválasztását és a feltételrendszer kritériumait illetően. A Zsűri 12+1 főből áll, tagjai az ipar, a kereskedelem, a tudomány, a szakszervezet, a fogyasztók, és a környezetvédelmi társadalmi szervezetek képviselői.

 


Pályázás és védjegyhasználati szabályok

Az öko-címke használata az elmúlt tív évben ingadozó tendenciát mutatott. Jelenleg mintegy 570 német és nemzetközi szervezet közel 3500 terméke és szolgáltatása jogosult a német öko-címke, a “kék angyal” használatára. A “kék angyal” öko-címkét minden gyártó vagy forgalmazó megszerezheti, tekintet nélkül arra, hogy a cég német, vagy külföldi székhelyű-e.

A pályázatot a RAL – Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézethez (RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V). lehet benyújtani. A pályázatról a Környezetvédelmi Hivatal dönt majd a RAL köti meg a védjegyhasználati szerződést a pályázóval. A védjegyhasználati jog a feltételrendszerek érvényességi idejével kerül meghatározásra.


Tájékoztatás

A "kék angyal" környezetbarát termékjelölés kizárólag magán a terméken, vagy az adott termék közvetlen reklámozására szolgáló médiumokon használható. Ez azt jelenti, hogy a "kék angyal" nem használható a gyártó reklámozására, sem a gyártó hivatalos iratain (pl. levélpapírjain), sem a gyártó más termékeinek, termékcsoportjainak eladás-ösztönzésére.

Általában a gyártók jogosultak a címke használatára, de bizonyos esetekben a termékek forgalmazói is használhatják a címkét.

A szerződés megszegésével kapcsolatban a reklámtörvény és a versenytörvény megsértését tekintik szankcionálható alapnak, ennek ellenőrzése a versenytársak, az NGO-k és a polgári törvénykönyv feladata.


További információ: http://www.blauer-engel.deVissza